Kronstadt Hospitality Expert

Termeni și condiții

I. DEFINITII SI TERMENI
Titular cont – S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. cu sediul social in Loc. Brasov, Str. Pelicanului nr.11, ap.90, et.8, Jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/1221/23.05.2018, avand C.U.I 39393525, tel: 0726/28.1986, email: alecsandru.blandu@kexp.ro, avand cont bancar RO95BACX0000001663413001, deschis la sucursala Unicredit Tractorul Brasov.
Utilizator sau client – orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica, care a acceptat clauzele specifice site-ului din sectiunea Termene si Conditii Generale.
Site –adresa web www.kexp.ro
Bunuri si Servicii – orice serviciu listat pe Site, care urmeaza a fi furnizate catre client, ca urmare a Contractului incheiat.
Continut – reprezinta:
– toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– continutul oricarui e-mail trimis de catre utilizator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre titularul contului.
– informatii legate de Serviciile si/sau tarifele practicate de societatea noastra intr-o anumita perioada;
– date referitoare la societatea noastra, sau alte date privilegiate ale acestuia.
– Document – prezentele Termene si Conditii.
Comunicari Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail, SMS, telefonic etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la serviciile noastre precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.
Date cu caracter personal – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); in principiu, reprezinta date personale: numele si prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, număr de telefon, coduri de identificare client, identificator online, date de localizare etc.
Operator de date cu caracter personal – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

II. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin acesarea site-ului, clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care societatea noastra isi deruleaza operatiunile comerciale.

III. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA 
3.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și, sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.
3.2. Clientului sau Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea și, sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de site-ul nostru, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al nostru asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L.
3.3. Orice Continut la care Clientul sai Utilizatorul are si, sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. cu referire la acel Continut.
3.4. Clientul sau Utilizatorul poate copia, transfera si, sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
3.5. In cazul in care S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. confera Clientului sau Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul sau Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea noastra pentru respectivul Client sau Utilizator sau oricare alt tert care are sau obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
3.6. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

IV. CONFIDENTIALITATE
4.1. S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.
4.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Client cu privire la Contract fara consimtamantul prealabil scris al societatii noastre.
4.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii.

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi accesata prin intermediul sectiunii Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

VI. UTILIZAREA COOKIE-URILOR
6.1. Politica de Cookies poate fi accesata prin intermediul sectiunii POLITICA DE COLECTARE ACORD COOKIE

VII. FORTA MAJORA 
7.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale, daca o astfel de neexecutare la termen și, sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
7.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului sau colaborarii fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

VII. LEGEA APLICABILA 
8.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre S.C. KRONSTADT HOSPITALITY EXPERT S.R.L. si Utilizator sau Client se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.